ELYN ENERGIE Sviťte a topte my zařídíme zbytek

Pravidla akce "1000 Kč do vyúčtování"

(dále jen "Akce")

1. Pořadatel akce:

ELYN ENERGIE a.s., sídlem Lannova tř. 89/47, České Budějovice 370 01 IČ: 093 87 901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu ČB oddíl B vložka 2448.

2. Doba konání akce:

Akce bude probíhat od 1.12. 2021 00:00 do 31.12.2021 23:59 hod.
Akce je pořádána na území České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu konání Akce.

3. Účast na akci

Účastníkem Akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s kontaktní adresou na území České republiky, která splní podmínky stanovené těmito pravidly. Dále se účastníkem může stát právnická osoba se sídlem v České republice (dále jen "Účastník"). Účastníkem se může stát pouze zákazník z kategorie domácnost a maloodběr. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně a v dobré víře dodržovat.

4. Odměna

 1. Odměnou v Akci je jednorázová sleva v řádném vyúčtování v celkové výši 1000 Kč vč. DPH.
 2. Odměnu není možné vyplatit v hotovosti či poukázat na bankovní účet Účastníka.
 3. V případě, že dojde k porušení Podmínek akce, nárok na odměnu zaniká. Pokud již byla Odměna vyplacena a Účastník následně poruší Podmínky akce, má Pořadatel nárok Odměnu požadovat zpět.

5. Pravidla Akce

 1. Účastníkem Akce se stává automaticky každý, kdo v Době konání Akce uzavře s Organizátorem Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu.
 2. Každý Účastník má právo se vzdát nároku na Odměnu a o svém rozhodnutí musí Organizátora informovat e-mailem na adresu: info@elyn.cz
 3. Odměna se vztahuje pouze na Smlouvu uzavřenou skrze webový formulář https://www.elyn-energie.cz/online-sjednani/.
 4. Odměna se vztahuje pouze na ceníky elektřiny ONLINE 12 LISTOPAD od 3.11.2021 a ONLINE DN od 1.11.2021 (neplatí pro ceník ONLINE 24 LISTOPAD od 1.11.2021) a ceníky plynu ONLINE 12 LISTOPAD od 1.11.2021 ONLINE DN od 1.11.2021 (neplatí pro ceník ONLINE 24 LISTOPAD od 1.11.2021).
 5. Odměna se vztahuje na každé odběrné místo zvlášť.
 6. Minimální doba trvání smlouvy je 12 měsíců. V případě, že Účastník ukončí smluvní vztah dříve než za 12 měsíců od připojení odběrného místa, nárok na Odměnu zaniká a Organizátor má právo ji požadovat zpět.
 7. Nárok na Odměnu má každý Účastník, který uzavře s Organizátorem Smlouvu v období od 1.12.2021 do 31.12.2021.
 8. V případě, že datum připojení odběrného místa je déle než do 31.12.2022, zaniká nárok na Odměnu.

6. Společná ustanovení

Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webových stránkách https://www.elyn-energie.cz/odmena-prosinec-2021.

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoliv upravit pravidla Akce či Akci zrušit. Veškeré změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Účastníků.

Získat Odměnu je možné pouze do okamžiku ukončení Akce.

Organizátor z Akce vyloučí, a nepředá Odměnu, osobám jednajícím v rozporu s pravidly, obecně závaznými předpisy a/nebo dobrými mravy ve vztahu k Akci. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení Účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného jednání nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání Akce.

Na Odměnu v Akci nemá Účastník právní nárok. Odměnu v Akci ani účast v Akci není možné vymáhat právní cestou. Účastník má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Organizátorem ve vztahu k Akci v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Máte zájem o naše služby?

Ať už jste fyzická osoba nebo firma, nastavíme vše dle Vašich představ.

Kontakty Zavolejte mi


Skupina ELYN

Chci vědět více

Účetnictví a daně

Chci vědět více

Zákaznické centrum

ČESKÉ BUDĚJOVICE
LANNOVA TŘ. 89/47

PROVOZNÍ DOBA
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 8:00 - 16:30

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.